Zásady ochrany osobných údajov

spoločnosti Maškrtáreň, s. r. o., so sídlom Súmračná 7, 821 02 Bratislava,

IČO: 47 696 079, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu I, oddiel:

Sro, vložka č.: 100269/B (ďalej len „VOP“).

Účinnosť: 25. mája 2018

Oceňujeme dôveru, ktorú nám dávate, keď s nami zdieľate vaše osobné údaje. Maškrtáreň berie vaše súkromie vážne a zaväzuje sa vybavovať vaše osobné údaje spôsobom, ktorý je spravodlivý a hodný tejto dôvery. Spoločnosť Maškrtáreň podnikne všetky primerané kroky na ochranu vašich informácií pred zneužitím a udržanie ich bezpečnosti. Veríme, že je dôležité informovať vás o tom, ako použijeme vaše osobné údaje. Preto vám odporúčame, aby ste si pozorne prečítali tieto pravidlá ochrany osobných údajov.

ROZSAH

Tieto pravidlá ochrany osobných údajov sa vzťahujú na všetky osobné údaje, ktoré zhromažďujeme a používame pri vytváraní účtu na našej webovej stránke, pri návšteve alebo používaní webových stránok, aplikácií, webových obchodov, online, mobilných, obchodných alebo iných služieb spoločnosti Maškrtáreň (“Služby”) pri zakúpení našich produktov, účasti na akciách alebo súťažiach alebo v interakcii s nami prostredníctvom sociálnych médií alebo inak. Na účely týchto pravidiel ochrany osobných údajov sú “osobné údaje” akékoľvek informácie, prostredníctvom ktorých vás môžeme identifikovať, ako je ďalej opísané v časti Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme.

Kto sme

Maškrtáreň je slovenská spoločnosť so sídlom v Bratislave. Sme kreatívne štúdio a vydavateľstvo.

Osobné údaje zhromažďujeme

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme pri zakúpení našich produktov alebo pri používaní našich služieb, môžu obsahovať nasledujúce (spoločne označované ako “osobné údaje”).

Všeobecne:

Vaše kontaktné údaje. Vaše meno, poštová adresa a ďalšie kontaktné údaje, ako napríklad vaše telefónne číslo a e-mailová adresa.

Údaje vášho účtu a elektronické identifikačné údaje (vrátane údajov, ktoré sú k nim pridané). Váš účet na našej webovej stránke a iné elektronické identifikačné údaje (napr. IDFA, GAID, IP adresa, MAC adresa) a údaje, ktoré pridáte do svojho účtu, ako je vaše heslo, dátum narodenia, pohlavie, jazyk preferencie, časové pásmo, v ktorom žijete, obrázok a ďalšie informácie, ktoré s nami môžete zdieľať.

Informácie o používaní našich služieb online. Môže ísť o údaje týkajúce sa navštívených stránok, produktov a služieb, ktoré sa vám páčia, a obsahu opusteného nákupného košíka.

Vaše nákupy v našich obchodoch a online. Údaje, ktoré zhromažďujeme, ak si zakúpite produkt alebo službu, ako je suma a dátum vášho nákupu, produkt, ktorý si kúpite, alebo služba, ktorú používate, webovú stránku alebo aplikáciu ktoré uskutočníte nákupom, spôsobom platby, stavom platby, zľavou, spôsobom doručenia a doručovacou adresou.

Vaše voľnočasové aktivity, záujmy a udalosti. Tieto informácie zahŕňajú informácie o udalostiach, ktoré organizujeme alebo sponzorujeme, vrátane vášho záujmu a registrácie na tieto podujatia (vrátane dátumu a miesta podujatia a vašich osobných cieľov), ako aj dôvodov prevádzkovania a ďalších aktivít.

Vzdelávacie a prevádzkové údaje, ktoré vyplníte alebo vygenerujete prostredníctvom našich služieb, alebo ktoré importujete z iných aplikácií alebo služieb od našich partnerov alebo tretích strán.

Vaše detaily týkajúce sa súťaží. Údaje, ktoré zhromažďujeme, ak sa zúčastníte súťaže.

Vaše recenzie. Názory, skúsenosti, preferencie a záujmy a recenzie o produktoch alebo udalostiach, ktoré publikujete na našich webových stránkach alebo sa s nami zdieľate online alebo prostredníctvom sociálnych médií.

Vaše komunikačné dáta. Vaše žiadosti, akékoľvek sťažnosti, ktoré môžete mať, a akékoľvek ďalšie údaje, ktoré dostaneme, ak s vami komunikujeme prostredníctvom e-mailu, online alebo prostredníctvom sociálnych médií.

Váš súhlas môžete kedykoľvek odmietnuť alebo odvolať, ako je uvedené nižšie (viď “Vaše práva”).

Čo robíme so svojimi osobnými údajmi

Maškrtáreň zhromažďuje a používa vaše osobné údaje na účely uvedené nižšie. Upozorňujeme, že pokiaľ Maškrtáreň už obsahuje informácie o vás, môže tieto informácie použiť na rovnaké účely.

Na vykonanie našej dohody s vami:

Aby sme mohli spravovať a spracovávať vaše nákupy a poskytovať vám služby, ktoré ste požadovali od nás vrátane vybavovania vašich požiadaviek, používame vaše kontaktné údaje, váš účet a elektronické identifikačné údaje, informácie o vašich nákupoch na internete, informácie o vašich voľných aktivitách, záujmoch a udalostiach, údaje o súťaži, vaše komunikačné.

Aby sa splnil zákonný záväzok, ktorý podlieha Maškrtáreň:

Všetky informácie uvedené vyššie v časti “Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme” sa môžu použiť na udržiavanie vhodných obchodných záznamov, na dodržiavanie zákonných požiadaviek verejných orgánov a na dodržiavanie platných zákonov a nariadení alebo zákonom stanovených inak.

Pre naše oprávnené obchodné záujmy:

Vaše kontaktné údaje použijeme na zasielanie bulletinov alebo všeobecných marketingových materiálov, ako aj prieskumov o zakúpených produktoch a službách. Kedykoľvek sa môžete rozhodnúť pre odmietnutie prijímania takýchto marketingových materiálov podľa pokynov v akejkoľvek komunikácii, ktorú od nás dostanete. Tieto predvoľby môžete ovládať aj v nastavení profilu.

Využívame osobné údaje uvedené vyššie v časti Osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, aby sme zlepšili naše produkty a služby a aby sme porozumeli našim zákazníkom na agregovanom aj individuálnom základe. Za týmto účelom môžeme kombinovať údaje, ktoré sme o vás získali. To tiež znamená, že analyzujeme vaše používanie našich produktov a služieb a tieto informácie používame na vylepšenie našich produktov a služieb a na lepšiu používateľskú skúsenosť

Súbory cookie, analytika a personalizácia

My a poskytovatelia tretích strán používame súbory cookie, jasné GIF / pixelové značky, JavaScript, lokálne úložisko, súbory denníkov a ďalšie mechanizmy na automatické zhromažďovanie a zaznamenávanie informácií o vašich aktivitách prehliadania a využívania Služieb. Tieto “informácie o aktivite” môžeme kombinovať s inými osobnými údajmi, ktoré o vás zhromažďujeme.

Všeobecne používame tieto informácie o činnosti, aby sme pochopili, ako sa naše služby používajú, sledovali chyby a chyby, zlepšovali naše služby, overovali poverenia účtu, umožňovali prihlasovanie, sledovanie relácií, zabraňovali podvodom a chránili naše služby, ako aj cielený marketing a reklamu, prispôsobiť obsah a analytické účely. Podrobnejšie informácie o týchto mechanizmoch a o tom, ako zhromažďujeme informácie o aktivitách, nájdete v našich Pravidlách cookie.

Upozorňujeme, že na žiadosti o prehliadanie prehliadača nereagujeme. Môžete však zakázať určité sledovanie, ako sa uvádza v príslušných pravidlách cookie.

Sociálne médiá

Keď sa zúčastňujete na rôznych fórach sociálnych médií, ako sú Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn atď., Mali by ste byť oboznámení s nástrojmi poskytovanými týmito stránkami, ktoré vám umožňujú rozhodnúť sa, ako zdieľať osobné údaje vo vašom profile sociálnych médií.

Maškrtáreň je viazaná praktikami alebo zásadami ochrany osobných údajov týchto tretích strán, preto odporúčame, aby ste si prečítali príslušné upozornenia o ochrane osobných údajov, podmienky používania a súvisiace informácie o tom, ako sa vaše osobné údaje používajú v týchto prostrediach sociálnych médií.

Tiež v závislosti od možností, ktoré ste urobili vo vašich nastaveniach na rôznych stránkach sociálnych médií (a / alebo v kombinácii s vašimi nastaveniami na stránkach firmy Maškrtáreň), určité osobné údaje môžu byť zdieľané s Maškrtáreňou o vašich aktivitách online a profiloch sociálnych médií (napr. záujmy, rodinný stav, pohlavie, meno používateľa, fotografiu, komentáre a obsah, ktorý ste vyslali / zdieľali atď.).

AK MÁTE DO 16 ROKOV VEK

Naše on-line služby nie sú zamerané na deti do 13 rokov. Ak sa domnievate, že sme zhromaždili informácie o dieťati mladšom ako 13 rokov, kontaktujte nás, aby sme mohli vykonať príslušné kroky na odstránenie takýchto informácií.

Ak máte najmenej 13 rokov, ale menej ako 16 rokov, získate súhlas vášho rodiča alebo zákonného zástupcu skôr, ako nám poskytnete osobné údaje o sebe. Váš rodič alebo opatrovník by mal kontaktovať spoločnosť Maškrtareň zodpovednú za používanie vašich osobných údajov –  uveďte ich meno, e-mailovú adresu a akékoľvek ďalšie identifikačné informácie, ktoré môžeme požiadať. Maškrtareň potrebuje tieto informácie na overenie, že poskytol potrebný súhlas.  Ak ste vo veku najmenej 13, ale menej ako 16 rokov, nekontaktujte nás a neposkytujte žiadne osobné údaje, až kým nám váš rodič alebo opatrovník neposlal e-mail, ktorý vám bude súhlasiť s vaším kontaktom a poskytnutím takýchto informácií.

SECURITY

Spoločnosť Maškrtáreň podnikne primerané kroky na zabezpečenie toho, aby boli vaše osobné údaje riadne zabezpečené pomocou vhodných technických, fyzických a organizačných opatrení, aby boli chránené pred neoprávneným alebo nezákonným použitím, zmenou, neoprávneným prístupom alebo zverejnením, náhodným alebo neoprávneným zničením a stratou. Vaše osobné údaje budú uchované tak dlho, ako je to potrebné pre vyššie uvedené účely, alebo ak je to potrebné na splnenie zákonných povinností a na riešenie akýchkoľvek sporov.

UCHOVÁVANIE DÁT

Spoločnosť Maškrtáreň uchováva vaše osobné údaje tak dlho, ako je to potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené a použité (napríklad na čas potrebný na odosielanie spravodajských správ, na ktoré ste sa prihlásili, aby ste poskytli zákaznícky servis, odpovedali na otázky alebo vyriešiť technické problémy atď.), pokiaľ nie je potrebné dlhšie obdobie na splnenie našich zákonných povinností alebo na obhajobu právneho nároku.

Ak ste s nami vytvorili účet na našej webovej stránke, odstránime tento účet a vaše osobné údaje na základe vašej žiadosti. Váš účet budeme považovať za neaktívny, ak ste nepoužili svoj účet obdobie 2 rokov. Keď zrušíme váš účet, vaše osobné údaje budú vymazané. Taktiež, ak potrebujeme uložiť určité typy vašich osobných údajov na dlhšie obdobie z dôvodu zákonných požiadaviek, tieto údaje uchováme v súlade s povinnými obdobiami.

VAŠE PRÁVA

Máte nasledujúce práva týkajúce sa vašich osobných údajov: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracovania údajov, právo vzniesť námietky proti profilovaniu a právo na prenos údajov.

V rozsahu, v ktorom sa spoliehame na naše oprávnené záujmy na používanie vašich osobných údajov, máte tiež právo vzniesť námietky voči takémuto použitiu (ak nemôžeme preukázať presvedčivé legitímne dôvody na použitie, ktoré prevyšujú vaše záujmy, práva a slobody alebo kde spracovať údaje na zriadenie, výkon alebo obranu právnych nárokov).

Bez zbytočného odkladu a najneskôr do jedného mesiaca odpovieme na vašu žiadosť o uplatnenie vašich práv v súlade s platnými právnymi predpismi.

Svoj súhlas s obdržaním marketingovej komunikácie môžete kedykoľvek bezplatne zrušiť podľa pokynov v akejkoľvek marketingovej komunikácii. Tieto predvoľby môžete tiež nastaviť v nastaveniach profilu. Spoločnosť Maškrtáreň potom prestane používať výsledky výskumu na individuálnej úrovni a prestane vám posielať marketingovú komunikáciu.

V prípade, že máte otázku alebo sťažnosť na to, ako spracovávame vaše osobné údaje, môžete poslať e-mail spoločnosti Maškrtáreň zodpovednej za používanie vašich osobných údajov. Môžete tiež zvážiť podanie sťažnosti dozorného orgánu na ochranu údajov.

ZMENY POLITIKY

Pravidlá ochrany osobných údajov môžeme z času na čas zmeniť tak, že na naše webové stránky a aplikácie uverejníme aktualizovanú verziu pravidiel ochrany osobných údajov. Na našich webových stránkach vám poskytneme primerané oznámenia o akejkoľvek významnej zmene. “Dátum účinnosti” v hornej časti týchto pravidiel označuje, kedy sa tieto zmeny prejavia. Odporúčame vám často navštevovať, aby ste boli informovaní o tom, ako používame vaše osobné údaje.

Kontakt a dopyty

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa spracovania vašich osobných údajov alebo týchto pravidiel ochrany osobných údajov, obráťte sa na nas info@masrtaren.sk.