joxeso joga pre deti

V našich končinách sa detská joga považuje za stále trochu „exotickú“ aktivitu. No napriek tomu, že nepatrí k mainstreamu, ponúka dieťaťu komplexnú prácu s telom i mysľou. 

K téme sa vyjadrili aj pediatrička, špeciálna pedagogička a inštruktorka detskej jogy, článok bol publikovaný v septembrovom vydaní Magazína Zdravie.

Každá pohybová aktivita ponúka pestrú škálu pozitív. Treba však myslieť aj na negatíva. Nie každému dieťaťu svedčí súťaživé prostredie, nabudenie k heroickým výkonom, prehra, nátlak. Preto vyberajte s rozumom, nesnažte sa tlačiť dieťa do športu, v ktorom ste vy boli, alebo, naopak, neboli úspešní. Nejde o vaše ambície, o vaše úspechy či neúspechy, ego ani prestíž. Jediná ambícia, ktorá vás ako rodičov správne poháňa, je zdravie a pohoda vášho potomstva. Ako si teda vybrať?

Telo aj myseľ

Veľmi dobrý spôsob, ako s pohybom začať, je joga. Okrem práce s telom ponúka priestor na prácu s mysľou a psychikou. „Pri joge sa dieťa musí sústrediť a vykonať pohyb správne od začiatku do konca. Joga zlepšuje koncentráciu, je to však aj veľmi dobrý relax. Dieťa nie je vyrušované nadmerným hlukom, cvičí v pomalšom tempe. Joga je vhodná nielen pre psychickú pohodu, upevňuje svalstvo a prispieva k vývoju správneho držania tela,“ približuje pozitíva jogy detská lekárka MUDr. Monika Antošová. Nemenej dôležité je i harmonické prostredie jogy, nikto s nikým nesúťaží, nie je žiaden štart ani cieľ, nikto nie je porazený, nik neprehrá. Sklamanie zo zlyhania pri joge neexistuje. A to je pre deti nesmierne významné, pretože počas školských dní a rôznych mimoškolských aktivít sú na ne kladené nároky, stále niekto očakáva výsledky, stále prichádza hodnotenie. Joga poskytne deťom pôdu pre vývoj, avšak vnútorný, nenásilne vedený vlastným rytmom. Joga je prirodzený harmonický pohyb, pustí vás len tam, kde sa cítite dobre, deti si samy nastavujú svoje limity a samy si ich posúvajú bez toho, že by niekto určil, kam.

Brať život s ľahkosťou

Tak to vidí aj inštruktorka detskej jogy Zuzana Bothová: „Joga je výborná aj ako doplnok k iným športovým aktivitám. V športoch sa kladie veľký dôraz na výkon a prestíž, čo je, samozrejme, pochopiteľné, ale práve joga je prospešná na uvoľnenie tela a duše. Detská joga je hravá a zábavná. Deťom prináša radosť, pohyb a sebavedomie. Naučí ich rešpektovať seba a svoje okolie. Učí harmónii. A hoci to niekedy na hodinách detskej jogy vyzerá ako v džungli a relaxácia je výzvou nielen pre deti, ale aj pre mňa ako lektora, príde deň, keď sú deti v relaxácii dlhšie, než by som čakala. Alebo si v rámci relaxácie vymaľovávame mandaly a sú z toho nadšené. A tú radosť a ľahkosť by si z jogy mali zobrať aj dospelí. Aby nestratili schopnosť brať život s ľahkosťou.“

Mnoho výhod

Práve strata ľahkosti a stále narastajúce množstvo detí s poruchami pozornosti a učenia či vystresovaných detí je v súčasnej dobe na dennom poriadku. „Deti sú veľmi citlivé a vnímavé bytosti, ich nervový systém je veľmi otvorený a reaguje oveľa citlivejšie na okolie a zmeny. Dnešné doba je rýchla, plná informácií, technických výdobytkov. Nie je problém dostať sa za 24 hodín z jednej strany planéty na druhú a ocitnúť sa v okamihu v inom ročnom období, nadmorskej výške, v inej kultúre, s iným jazykom aj jedálnym lístkom. To má za následok aj to, že dnešné deti a ich rodičia sú zahltení informáciami, ktoré sa valia odvšadiaľ. Pozornosť je neustále zaťažená, detský mozog si nemá kedy oddýchnuť a zintegrovať informácie. Ideme prirýchlo,“ upozorňuje psychoterapeutka a špeciálna pedagogička Mgr. Ľubica Kordošová. V joge vidí pozitíva: „Joga bola vyvinutá ako staré duchovné cvičenie, ktoré slúžilo práve na prehĺbenie koncentrácie a zladenie vedomého dýchania s fyzickým cvičením. Pri joge zameriavame našu pozornosť úplne vedome na prítomný moment a v ideálnom prípade sa nám podarí vyprázdniť si myseľ, čiže nemyslieť na nič, upokojiť sa, spojiť sa vedome s vlastným telom a napojiť sa viac na svoje prežívanie. Ak je robená hravou formou, primerane veku, je pre deti určite veľmi vhodná. Deti sa naučia vedome dýchať, zlepšia si sústredenie a ich myseľ si odpočinie, naučí sa relaxovať. Odporučila by som ju ako výbornú doplnkovú aktivitu.“

Kľúčové je dýchanie

Na čo treba dávať najväčší pozor vysvetľuje inštruktorka Zuzana: „Najdôležitejšie je dýchanie. Je dôležitejšie ako ásana. Joga je hlavne dýchanie a až v druhom rade cvičenie. A cvičenie a hlavne aj pohyb medzi pozíciami nie je náhodný, ale je v rytme a v súlade so správnym dýchaním. Telo, sval, šľacha sa u každého človeka správa inak, a preto je výborné, že existujú aj jednoduchšie variácie pozícií. Nič netreba siliť. Odporúčam vyskúšať si rôzne druhy jogy, nájsť si takú, ktorá vám vyhovuje, ako aj viacerých učiteľov jogy. Cvičiť môžu deti i dospelí aj doma. Je skvelé, ak deti cvičia doma jogu spolu s rodičmi.“

Aktívne a zdravo

Joga je cesta, ktorou sa dá kráčať za zdravým telom a vyrovnanou mysľou. Inštruktorka jogy vyzdvihuje najmä harmonizáciu krvného obehu, zlepšenie koordinácie, rovnováhy, dychových návykov a tým zlepšenie pľúcnej ventilácie. Cvičenie jogy zvyšuje psychickú odolnosť, podporuje peristaltiku, prináša zdravý spánok, telesnú zdatnosť a obranyschopnosť, psychickú pohodu. Dokonca sa zlepšuje bystrosť a pozornosť. Pokiaľ vám však úplne nesedí, možností pre pohybové aktivity je skutočne veľa. Najdôležitejšie je viesť dieťa k aktívnemu a zdravému štýlu života. „Počet obéznych detí vo svete, ale aj u nás stúpa. Je to spôsobené nepomerom medzi príjmom energie a výdajom. Deti dnes viac sedia pri tablete, ako sa hýbu. Už 2-ročné deti dostávajú tablet z dôvodu ,edukácie. Je jednoduchšie dať dieťaťu tablet ako s ním ísť von. Rodičia by si mali uvedomiť, že afinita k pohybu a športu sa pestuje od ranného detstva,“ radí MUDr. Monika Antošová.